Onafhankelijk beveiliging advies

Hutter Security Risk Management is een onafhankelijk beveiligingsadviesbureau werkend voor bedrijven en overheidsdiensten.

Verbetering van rendement door integrale aanpak.

Wij werken vanuit een integrale visie op beveiliging, met logische koppelingen tussen fysieke beveiliging, informatiebeveiliging en personele aspecten en een heldere relatie met continuïteit management. Daardoor kan vanuit risicomanagement duidelijk gestuurd worden op wat bereikt moet worden in het voorkomen van een incident en wat gedaan kan worden om na een incident de processen voort te zetten. Hiermee zijn we in staat om in korte tijd, samen met de opdrachtgevende organisatie, grote rendementsverbeteringen te behalen op security en continuïteit management.Privacy gerelateerde projecten worden uitgevoerd vanuit Privacy Management Partners.

 

Fysieke beveiliging

van concept naar uitvoering

Het pakket beveiligingsmaatregelen is gericht op de type kwaadwillenden en de te beschermen doelwitten, maar moet passen in de logistiek en cultuur van de organisatie. Lees meer...

Bedrijfscontinuïteit

management goed geregeld

Zorg dat de essentiële bedrijfsfuncties ook na een verstorend incident blijven functioneren, waardoor klantbediening mogelijk blijft en maak dat aantoonbaar naar de belanghebbenden. Lees meer...

Data protectie/privacy

in veilige handen

De nieuwe Europese Data Protection Regulation stelt strengere eisen aan de bescherming van persoonsgerelateerde informatie en kent hoge boetes bij wanprestatie. Lees meer...

Veilige campus

en andere publieke functies

Zorg via 'Crime Prevention Through Environmental Design' op natuurlijke wijze voor een soicaal veilige en prettige omgeving en een ontmoediging van ongewenst gedrag. Lees meer...

Organisatie

'be in control'

Veranker beveiliging in uw organisatie, procedures en managementsysteem, waardoor u op prestaties kunt sturen en de beveiliging zich kan aanpassen aan de actuele omstandigheden. Lees meer...

Mensen

maken het verschil

Beveiliging bestaat uit mensen, procedures en technische voorzieningen. Vergroot het rendement door een goed stelsel aan personele maatregelen. Lees meer...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: