Onafhankelijk beveiliging advies? Bij ons bent u aan het juiste adres! 

Mijn naam is Joris Hutter en ik ben senior partner van Hutter Security Risk Management.
 

Klik hier voor een overzicht van onze diensten!

De oplossing bij uw beveiliging advies heeft voor ons geen financieel belang

Hutter Security Risk Management geeft onafhankelijk beveiliging advies. Wij hebben geen financiele relaties met leveranciers van beveiligingsproducten of -diensten. Wij richten ons met ons beveiliging advies alleen op het vraagstuk van onze opdrachtgever en hebben geen financieel belang bij de oplossing.
 

Beveiliging advies is security advies

Onze samenleving en onze taal verengelst. Het beveiligingsvakgebied is dan ook doordrongen met Engelse benamingen. Wij zelf gebruiken in ons beveiliging advies de Nederlandse en Engelse begrippen door elkaar. Dus security advies is hetzelfde als beveiliging advies. Indien u wilt dat wij in ons onafhankeliijk beveiliging advies zuiver Nederlandse begrippen hanteren, zullen wij dat in onze communicatie vanzelfsprekend doen.
 

Opdrachtgevers voor ons beveiliging advies

Met ons pragmatische beveiliging advies (of security advies) ondersteunen wij bedrijven en overheidsdiensten met het beheersbaar maken en houden van onbevoegd menselijk handelen en de bescherming van de belangen. Zie verder ons overzicht van opdrachtgevers.
 

Beveiliging advies diensten

Ons beveiliging advies heeft de volgende competenties:


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: