Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur

Voor projecten in de vitale infrastructuur zijn wij verbonden aan het Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur.
 
Het Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur ondersteunt opdrachtgevers met bestendige en kostenefficiënte aanpakken
  • in het voorkomen van uitval en frustratie van vitale processen en infrastructuren door kwaadwillend handelen en
  • het vergroten van de weerstand en veerkracht van deze infrastructuren.
Het Adviescentrum BVI bundelt kennis en expertise op het gebied van security gericht tegen moedwillig menselijk handelen en op bedrijfscontinuïteit. In het centrum is kennis aanwezig van extreem grote vormen van geweld, waaronder gebruik van chemische en biologische middelen, explosieven en complexe aanvalsvormen op de ICT.

In het Adviescentrum BVI is vergaande kennis aanwezig van vitale sectoren en van nationale en internationale aanpakken en -programma's voor de bescherming van vitale infrastructuren

    Lees verder op de website van het Adviescentrum BVI.
 

National Security Advisory Centre - NSAC

Internationaal georiënteerde projecten wordden door Adviescentrum BVI uitgevoerd onder de naam National Security Advisory Centre of kortweg NSAC.
 
national security advisory centre
 Lees verder op de website van NSAC.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: