Publicaties

 

Security performance management

In onze publicatie in het vakblad Security Management (april, mei 2008) wordt vanuit algemene performance aanpakken een vertaalslag gemaakt naar de toepassing voor security.
onafhankelijk beveiliging advies
Download artikel over groeien in security performance management
 

NAVI handreiking Operator Security Plan

De handreiking van het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur gaat over het plannen, inplementeren en beheren van operationele beveiligingsmaatregelen, het beveiligingsplan. Aan deze handreiking hebben wij bijgedragen.
onafhankelijk beveiliging advies
Download NAVI handreiking Operator Security Plan
Zie ook andere handreikingen van het NAVI.
 

8 succesfactoren voor implemenatie NEN 7131

Dit artikel in Beveiliging Totaal 2012 gaat in op acht succesfactoren voor de implementatie van een organisational resilience management system.
onafhankelijk beveiliging advies Download 8 succesfactoren voor implemenatie NEN 7131
 

ISO 22301 op bedrijfs continuiteit management

In april 2012 lezing gehouden voor NARIM (Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers). Naast deze lezing is ook interview gepubliceerd in het NARIM-Magazine.
onafhankelijk beveiliging adviesDownload interview Narim-magazine april 2012 op nieuwe ISO 22301 op bedrijfs continuiteit management
In een artikel in Beveiliging Totaal 2013 gaan we in op wat nieuw is aan de ISO norm op BCM en hoe deze toegepast kan worden.
onafhankelijk beveiliging advies
Download 'Nieuwe norm op bedrijfscontinuïteit
 

Security en asset management

Mede auteur van publicaties in het vakblad Civiele Techniek (juli, oktober 2012) op security risico gebaseerd beheer van infrastructuur objecten bij Rijkswaterstaat.
onafhankelijk beveiliging advies
Download Security en risicogebaseerd beheer bij RWS
 

Privacy / data protection

In een artikel voor Privacy & Compliance (02/2013) worden de CBP Richtsnoeren 'Beveiliging van persoonsgegevens' beschouwd met als aanbeveling dat deze het meest effectief vanuit de algeme beveiligingsaanpak van de organisatie kunnen worden uitgevoerd.
onafhankelijk beveiliging advies
Download Beveiliging persoonsgegegevens als onderdeel van beveiligigingsbeleid
 
Meer weten? Neem contact op
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: