Bedrijf continuïteit management goed geregeld

Er zijn heel wat type dreigingen die uitval van de klantbediening kunnen veroorzaken. Deze kunnen leiden tot directe financiele schade, verlies aan omzet in de periode van verstoring, boetes en schadeclaims en vertrouwensschade. Vooral de overstap van klanten naar andere leveranciers en het mogelijke vertrek van andere stakeholders als bijvoorbeeld financiers kan leiden tot zeer grote schade en het mogelijk niet overleven van de organisatiie. Wat zijn andere redenen voor meer aandacht voor BCM.
 

BCM ook voor kleine en middelgrote organisaties

Eén op de vijf kleine organisaties kampen jaarlijks met een significante verstoring van het primaire proces. BCM is helaas vaak nog niet goed binnen een kleine organisatie geregeld. Lees wat een kleine organisatie minimaal kan doen.
 

BCM ook voor overheidsdiensten

Soms heet een overheidsdienst moeite met bedrijfscontinuitmanagement, omdat het geen bedrijf is. BCM gaat echter het kunnen herstellen en voortzetten van kritieke processen en dus ook overheidsprocessen. Vanzelfsprekend kan ook een andere naam voor deze principes worden gehanteerd. In Anglo-Saxische landen heet dat bijvoorbeeld Continuity of Operations Plan (COOP).
 

ISO 22301 - Business Continuity Management Systems

ISO 22301 is het ISO management systeem op BCM. Deze norm is in 2012 en stelt eisen aan de planning, implementatie, in stand houding en het verbeteren van bedrijfscontinuiteit management. Lees verder.
 

NEN 7131 - Organizational Resilience Management Systems

De NEN 7131 is breder van opzet dan ISO 22301 en omvat de plannen en maatregelen die een werking hebben voor het incident (preventie), tijdens het incident en na het incident (BCM). Lees verder.
 

Hutter Security Risk Management en BCM

Wij kunnen u ondersteunen op het goed regelen van bedrijfscontnuïteit voor uw organisatie. Dit doen we vanuit een pragmatische en bedrijfskundige risk management optiek, welke zich concentreert op de meest kritische bedrijfsfuncties van de opdrachtgever.
 
Meer weten? Neem contact op

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: