Continuïteit management voor kleine organisaties

 Ook kleine organisaties worden getroffen door incidenten die de kritieke processen en de klantbediening verstoren. Veel kleine organisaies vertrouwen op hun improvisatievermogen bij de omgang van een incdient. Onderzoek toont aan dat organisaties met een BCM aanpak minder schade hebben bij een incident en een grotere overlevingskans. Management aanpakken als bijvoorbeeld ISO 22301 of NEN 7131, zijn vaak te zwaar voor kleine organisaties.
 

Waarom voorbereiden en waarop gericht

Iedere crisis kenmerkt zich door een combinatie van steeds groter wordende schade, slechte communicatie, tijdsdruk en beperkte opties. Door één of meer kenmerken weg te nemen wordt de crisis gestabiliseerd. De BCM-voorbereiding richt zich dan ook op:
 • Heldere rollen en verantwoordelijkheden op het moment van een crisis
 • Procedure voor alarmering, activering van het bedrijfscontinuiteitplan en escalatie
 • Benodigde communicatiemiddelen, bereikbaarheidsgegevens en idee van wat en hoe gecommuniceerd kan worden
 • Basisscenario's om sneller een effectieve aanpak te kiezen

BCM strategie

De BCM strategie is een document dat dienst doet mindset voor alle betrokkenen en geeft aan:
 1. Prioriteiten op WAT beschermd, hersteld en voortgezet moet worden. Bijvoorbeeld:
  1. Veiligheid van mensen
  2. Klantorder administratie
  3. Communicatiemogelijkheden met klanten
  4. Proces A
  5. Proces B
 2. Hoofoplossingen. HOE kan herstel en voortzetting plaatsvinden.
 3. Organisatie. WIE is verantwoordelijk en wat zijn taken.

Business Continuïteit Plan (BCP)

Het BCP is het operationele plan dat gebruikt wordt bij een incident. Voor een kleinere organiisatie kan dit een document zijn van 5 tot 15 pagina's. Typische onderwerpen die in het plan staan zijn:
 • Wat zijn de kritieke functies (WAT)
 • Wie het BCP activieert (WIE)
 • Hoe alternatieve/noodcontiinuïteit en herstel plaats vindt per kritieke functie (WIE en HOE)
 • Checklijst actviiteiten in de eerste 24 uur en type activitieten daarna
 • Contact/adres lijsten
 • Lijst voor registratie van genomen beslissingen, activitieten, uitgaven

Noodpakket BCM

Het noodpakket bevat praktische middelen en documenten ten behoeve van de voortzetting van de continuïteit. Dit noodpakket bevindt zich vanzelsprekend op een andere locatie dan de bedrijfslocatie.
 • Het Business Continuïteit Plan
 • Andere belangrijke documenten (bv kopie van verzekeringpolis)
 • Data back-ups
 • Sleutels van pand
 • Contactlijsten

Back-up

Data back-up is een essentiele maatregel voor iedere organisatie. Veel organisaties overleven een incident niet of nauwelijks omdat de bedrijfsadministratie verloren is gegaan. De back-up data moet op een veilige plaats op afstand van de bedrijfslocatie worden bewaard. Ook het terugzetten (data recovery) moet getest worden.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: