Continuity of Operations Plan

 

Continuitiy of Operations Plan (COOP)

Continuity of Oprations Plan, of kortweg COOP, is de benaming in veel Anglo-saxische landen voor een bedrijfscontinuïteit plan. De benaming Continuity of Operations Plan (COOP) wordt dan gebruikt in relatie tot overheidsgerelateerde organisaties en organsiaties.
 

Waarop is Continuity of Operations Plan gericht

Een Continuity of Operations Plan (COOP) is gericht op het kunnen voortzetten van de belangrijkste processen van de overheidsorganisatie, nadat deze zijn verstoord door wat voor type dreiging dan ook. 
 

Ontwikkellen van een Continuity of Operations Plan (COOP)

Geheel parallel aan de ontwikkeling van een business continuiteits plan wordt eerst een organisatiekarakterisitek opgesteld en wordt een impact analyse uitgevoerd om de continuiteitseisen en de continuiteitsstrategie te bepalen. Daarna wordt het COOP zelf opgesteld. Dit is een operationeel plan, vergelijkbaar met een business continuiteits plan (BCP). Het continuity of operations plan moet daarna periodiek  geoefend en gestest worden.
 

Hutter Security Risk Management en Continuity of Operations Plan (COOP)

Hutter Security Risk Management kan u op pragmatische wijze ondersteunen bij de ontwikkeling van een Continuity of Operations Plan:
  • Analyse van organisatie en omgeving en vaststellen van continuïteits eisen
  • Ontwikkeling van een continuiteit strategie
  • Opstellen van een Continuitiy of Operations Plan (COOP)
  • Implementatiebegeleiding van het Continuity of Operations Plan
  • Oefenen en testen van Continuity of Operations Plan

 Projecten gerelateerd aan vitale infrastructuur worden uitgevoerd vanuit het Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: