Waarom BCM

 

BCM is overleven!

Een brand legt uw pand in de as. Uw belangrijkste productiemiddel raakt defect. De ICT valt uit of blijkt corrupt te zijn. Een grote stroomstoring legt delen van het land plat. Een griepgolf ontwikkelt zich tot pandemie. Sleutelfunctionarissen nemen onverwacht ontslag. Uw belangrijkste leverancier kan niet leveren. Is uw organisatie in staat om ook in die situaties haar meest essentiele processen uit te blijven voeren? Indien dat niet gebeurt onstaat de volgende schade:
 • Klanten zoeken nieuwe levanracier en blijven weg
 • Schade aan vertrouwen en aan het merk
 • Andere belanghebbenden als financiers, aandeelhouders, wetgever/toezichthouder en belangrijke medewerkers zeggen het vertrouwen op
 • Boetes en schadeclaims
 • Directe financiele schade bij incident

Waarom BCM

 • Klantbediening is belangrijker dan winst
 • Vasthouden van klanten
 • Beschermen van repuatie en het merk
 • Voldoen aan wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de bewaarplicht van belastingdienst.
 • Voldoen aan contractuele verplichtingen
 • Grote klanten vragen hoe BCM geregeld is
 • Er is een BCM-standaard. Als je niet meedoet heb je een achterstand

Maar ook

 • Goede BCM-aanpak verbetert de procesinrichting en de communicatie met stakeholders
 • Goede BCM-aanpak kan in marketing worden gebruikt en geeft competitief voordeel
 • Goede BCM-aanpak geeft gunstiger verzekering
Meer weten? Neem contact op
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: