Organisatie van beveiliging

Operationele beveiliging wordt gevormd door voorzieningen, procedures en mensen.  Zie hier voor personele aspecten op beveiliging.
 
Een effectieve operationele organisatie is een uitvloeisel van tactische en strategische organisatorische asepcten. Op deze gebieden kunnen wij de opdrachtgever ondersteunen om concrete resultaten te boeken. Afhankelijk van de scope wordt de organisatie op beveiliging, integrale veiligheid, resilience, operationele continuïteit ingericht. 
  • Opstellen van beleidsverklaring. Dit is het externe en interne statement.
  • Opstellen van beleid, beleidskaders. Hierin zijn amabities verwoord en is de tactische aanpak vastgelegd.
  • Keuze van management aanpak.Een security management aanpak kan als kapstok functioneren op de verschiillende type organisatorische activiteiten. Het is daarmee ook een referentiekader om de security gerelateerde taken vast te leggen. Er zijn verschillende management aanpakken en na keuze van een aanpak kan de organisatie deze aanpak ook op de eigen organisatie verder toesnijden.
  • Vastleggen van besturingsprincipes en rollen in de organisatie  in relatie tot beveiliging ('governance').
  • Vastleggen van een overzicht van benodigde procedures en taken. In bijvoorbeeld een RACI-overzicht kunnen de benodigde taken gezet worden, waarbij per taak wordt aangegeven welke rollen betrokken zijn. Daarbij staat RACI voor R=responsible, A=accountable, C=consulted en I=informed.
  • Inrichten van de procedures, opleiden, trainen en oefenen
  • Prestatiemeting en verbetering =  security performance management .
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: