Data protection

In een samenleving waar steeds meer processen gedigitaliseerd zijn, zijn bijna alle organisaties in grote mate afhankelijk van hun informatievoorziening. Een adequate informatiebeveiliging is van groot belang.
 
Daarnaast wordt een systematische aanpak op bescherming van persoonsgegevens steeds belangrijker.
 

European Privacy Protection Directive

Een nieuwe Europese privacy wet gaat invulling geven aan de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens en wordt binnenkort ingevoerd. Deze wet stelt grotere eisen aan beleid en uitvoering van data protection. Het College Bescherming Persoonsgegevens krijgt bevoegdheden om bij wanprestaties boetes op te leggen tot 2% van de (internationale) omzet van het bedrijf of tot één miljoen euro bij overheidsorganisaties.
 

Privacy workshop

Privacy is een organisatiedoorsnijdend thema. In een door ons verzorgde privacy workshop met de mogelijk belanghebbenden op privacy in de organisatie, wordt helder gemaakt wat de ontwikkelingen zijn op privacy en wat dat voor consequenties kan hebben voor de organisatie. Ook wordt helder gemaakt hoe in de organisatie privacy belegd kan worden, om vandaaruit verder handen en voeten te geven aan een privacy beleid.
 

Privacy impact assessment

Een privacy impact assessment (PIA) is de basis om vast te stellen welke processen, informatiestromen en data een bijzondere vorm van berscherming nodig hebben en wie de belanghebbenden daarbij zijn. Op basis van deze privacy impact assessment kan de strategie gevormd worden en kan een privacy maatregelenplan opgesteld worden.
 

Privacy officer

De privacy officer, of data protection officer, is binnen de organisatie de functionaris die het beleid op privacy coördineert en bewaakt.
 

Hutter Security Risk Management en privacy compliance

Hutter Security Risk Management werkt met partners aan de dienstverlening op privacy compliance. Activiteiten die uitgevoerd worden zijn:
  • Verzorgen van workshop op privacy ontwikkeling en creatie van draagvlak en richting
  • Uitvoeren van privacy impact assessment
  • Ontwikkelen van privacy strategie
  • Implementatie van privacy maatregelen
  • Toetsing van privacy beleid
  • Vervullen van rol van privacy officer voor de organisatie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: