Fysieke beveiliging van concept naar uitvoering

Ons bureau ondersteunt haar opdrachtgevers op praktische wijze op het beheersbaar maken en houden van dreigingen vanuit onbevoegd handelen en criminaliteit op de bedrijfsbelangen (reputatie, continuïteit van processen,  bedrijfsmiddelen, voorraden, bedrijfsinformatie, medewerkers, etc). Die dreigingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de rentabiliteit, continuïteit en reputatie van de organisatie.
 
Wij bieden een systematische aanpak om tot een goede risicobeheersing te komen en de gewenste gebruikers een veilige en prettige omgeving te bieden. Deze aanpak is gebaseerd op enkele eenvoudige principes:
 • De aanpak is risicogebaseerd. Het moet helder zijn wie de belanghebbenden zijn, wat beveiligd moet worden tegen wie of wat  en wat daarbij de beveiligingsdoelen zijn.
 • Beveiliging bestaat uit mensen, procedures en technische voorzieningen. Alleen in samenhang zijn deze maatregelen effectief. Wij hebben als onafhankelijk beveiligingadviseur geen belang bij verkoop van voorzieningen of diensten.
 • Gelaagdheid van maatregelen via beveiligingsschillen, maar ook in verschillende functies (uit vizier van mogelijke tegenstanders blijven, verkennen bemoeilijken, verkenning of aanval ontdekken, aanvaller tegenhouden, doelwit beschermen en schadeuitbreiding voorkomen,  daderaanpak).
 • Beveiligingsmaatregelen moeten zoveel als mogelijk  'by design' in de gebouwde omgeving en in de bedrijfsprocessen worden opgenomen. 
 • Aantoonbaarheid van aanpak, zowel in analyse en selectie van maatregelen, als ook in de uitvoering van maatregelen en  beveiligingsprocessen. 

 Aan bovenstaande geven wij concreet invulling door:

 • Uitvoeren van security risico beoordelingen.
 • Maatregelenselectie en opstellen van beveiligingsconcept.
 • Waar mogelijk gebruik maken van principes van Crime Prevention Through Environmental Design om op natuurlijke en duurzame (BREEAM) wijze beveiliging in de omgeving 'in te bakken'.
 • Dit concept verder detailleren tot een programma van eisen of tot bestek (boodschappenlijstje).
 • Ondersteunen van opdrachtgever bij de inkoop en implementatie van maatregelen.
 • Ondersteunen van opdrachtgever bij de acceptatie en invoering van maatregelen.
Lees ook de door ons opgestelde  Handreiking Operator Security Plan van het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur voor het plannen, implementeren en beheren van operationele beveiligingsmaatregelen.
 
Voor semi-publieke functies (zoals een veilige campus, winkelcentrum, bedrijventerrein, uitgaansgelegenheid, park, openbaar vervoer knooppunt) zijn aanvullende instrumenten beschikbaar:

Meer weten? Neem contact op

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: