Europese aanbesteding beveiliging

 

Voor wie Europese aanbesteding beveiliging

Overheden en overheidsgerelateerde organisaties zijn verplicht om een procedure Europese aanbesteding beveiliging te volgen bij de inkoop van beveiligingsdiensten. Bij de inkoop wordt vaak vooral op lage prijs gelet. Het definieren van de gewenste kwaliteit wordt vaak als een stuk lastiger beschouwd. Wat zijn de kritische eisen waaraan de nieuwe dienstverlener moet voldoen?
Het selecteren van de beste partij in een Europese aanbesteding beveiliging procedure is één ding. Het daarna zorgen dat deze dienstverlener ook zijn best blijft doen op de voor de opdrachtgever van belang zijde kritische eisen is nog veel lastiger.
 

Via Europese aanbesteding beveiliging naar verbeterde servicerelatie op beveiliging

Een procedure Europese aanbesteding beveiliging kan als een kans worden gezien om de kwaliteit van de beveiliging structureel te vergroten. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoudelijke eisen bij de uitvoering van de beveiligingsdiensten, maar ook bij het definieren van een servicerelatie die op continue verbetering is gericht.
 

Ondersteuning bij Europese aanbesteding beveiliging

Wij ondersteunen de inkopers en het management van de organsiatie in het hele traject van de Europese aanbesteding beveiliging. Dit doen wij door kritisch naar de organisatie te kijken en met u de kritische eisen voor de beveiliging vast te stellen. Daarbij kijken we ook hoe de organisatie van de beveiliging zodanig gevormd kan worden dat na de Europese aanbesteding beveiliging de relatie met de dienstverlener zodanig gevormd wordt dat de dienstverlener scherp blijft op de voor de opdrachtgever van belang zijde eisen.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: