Ontwerp en implementatiebegeleiding

Operationele beveiligingsmaatregelen dienen op systematische wijze en in samenhang geselecteerd te worden. Voor de volgende aspectgebieden opstellen van het programma van eisen (functioneel, technisch, organisatorisch):
  • Beleid en organisatie
  • Toegangsbeleid
  • Bouwkundige en technische beveiligingsmaatregelen
  • Alarmbehandeling en alarmopvolging
  • Personele beveiliging (personeel en extern)
  • Beveiligingbewustwording
  • Informatiebeveiliging
  • Beveiliging in ketens
  • Herstel en continuïteitmaatregelen
onafhankelijk beveiliging advies
Lees de mede door ons opgestelde Handreiking Operator Security Plan van het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur voor het plannen, implementeren en beheren van operationele beveiligingsmaatregelen.
 
Meer weten? Neem contact op

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: