Risicobeoordeling

Het startpunt voor iedere beveiliger is een duidelijk beeld van de risicosituatie en een visie over de omgang met de dreigingen. Vanuit deze risicobeoordeling kan een gewenst beveiligingsniveau worden gedefinieerd en kan worden gestuurd op situaties van onderbeveiliging en overbeveiliging.
 

Aanpakken op security risicobeoordeling

Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende aanpakken op risicobeoordelingen worden uitgevoerd:
  • 'Foto security situatie'. Via enkele interviews worden de belangrijkste belangen benoemd en wordt de organisatorische en technische beveiligingscontext vastgelegd. Daarnaast wordt vastgesteld wat de mogelijkheden zijn om de vitale belangen aan te vallen. Vanuit het inzicht uit deze 'foto' kan besluitvorming op verbeteringtrajecten plaatsvinden.
  • Uitvoeren van risicoanalyses, inclusief impact-, dreiging- en kwetsbaarheidanalyses. Deze risicoanalyse is startpunt bij de definitie van organisatiebrede investeringen op beveiligingsmaatregelen.
  • Opstellen van risicoprofiel. Dit profiel geeft in een oogopslag de belangrijkste risicoplaatsen, met de belangrijkste te verwachten dreigingen. Eventueel kan dit risicoprofiel per bedrijfsproces worden gedetailleerd.
  • Ontwikkelen van verbeterplan, route en projectenplan op beveiliging.
  • Audit. Een audit beoordeelt een gedefinieerde beveiliging.
Meer weten? Neem contact op

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: