Personele aspecten van beveiliging: mensen maken het verschil !

 
Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het definieren en implementeren van een goed doordachte aanpak op en uitvoering van personele aspecten van beveiliging.
 

Consistentie in maatregelen op alle personen

Er dienen niet alleen maatregelen te zijn voor eigen personeel, maar ook afgeleid beleid op alle personen die toegang hebben tot de locatie en/of bedrijfsmiddelen. Denk onder ander aan tijdelijk personeel, stagaires, leveranciers, servicepartijen, bezoekers en ook ex-medewerkers.
 

Specifiek beleid op beveiliging van personen

 Personen dienen beschermd te worden. Denk bijvoorbeeld aan geweld tegen personen op en rond de arbeidsplaats, beveiliging van persoonlijke eigendommen, toegang- en vluchtvoorzieningen voor minder validen, beveiliging van personen met een hoog publiek profiel, veiligheid van medewerkers tijdens reizen.
 

Specifieke aandacht voor beveiliging door personen

Zorg dat betrokken medewerkers dreigingen kennen en herkennen, kwetsbaarheden signaleren en ook ongewenst gedrag en ook de eigen rol kennen in de beveiliging.
 

Maatregelen bij in dienst treding

De indienst treding is de 'personele toegangcontrole'. Hierop kan risicogebaseerd en fair beleid op worden gedefinieerd bestaande uit onder meer screening, overige maatregelen bij de solliciatieprocedure en maatregelen na de aanname, waaronder het tekenen van geheimhoudingverklaring en het introductieprogramma.
 

Maatregelen gedurende arbeidscontract

Gedurende het arbeidscontract bestaat een scala aan type maatregelen om te sturen dat medewerkers weten wat zij moeten doen. Ook kan gestuurd worden op integriteit en het voorkomen van ongewenste nevenfuncties.
 

Maatregelen bij einde van arbeidsovereenkomst

Bij einde van arbeidsovereenkomst zijn verschillende maatregelen mogelijk om ongewenste effecten te voorkomen en te beperken.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: