Veilige campus en andere semi-openbare functies

Het bieden van sociale veiligheid in (semi) openbare gebieden heeft grote waarde voor de gebruikers en exploitanten van die ruimte. Denk aan  bedrijfsterreinen, winkelcentra, scholen, gezondheidscentra, publieksfuncties van organisties en uitgaansgelegenheden. CPTED geeft inhoudelijke aanpak voor dit type veiligheid. De VER en het KVO zijn procesmatige aanpakken op sociale veiligheid.
 

CPTED - Crime Prevention Through Environmental Design

CPTED is een aanpak die op natuurlijke wijze potentiele daders ontmoedigt om ongewenste activiteiten uit te voeren. Daarnaast verhoogt deze aanpak aantoonbaar het veiligheidsgevoel van gewenste gebruikers van de ruimte. Joris Hutter RCE is Register CPTED Expert.  Lees verder
 

Veiligheid Effect Rapportage (VER)

Het doel van de VER, Veiligheid Effect Rapportage, is om al voor de start van een nieuwbouw of renovatie van een gebied of maatschappelijke functie de veiligheidsrisico's in kaart te brengen en de benodigde beveiligingsmaatregelen zoveel mogelijk op natuurlijke wijze 'in te bakken' in de renovatie. Lees verder
 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het KVO, ofwel Keurmerk Veilig Ondernemen, is een procesmatige aanpak om met betrokken partijen van een bedrijventerrein of winkelcentrum de veiligheidsproblemen te analyseren en hierop maatregelen te selecteren. Het KVO richt zich daarbij ook op de organisatievorm om de criminaliteitpreventie in het gebied levend te houden. Lees verder
 
Meer weten? Neem contact op

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: