Veilgheid Effect Rapportage (VER)

De Veiligheidseffectrapportage (VER) is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De VER is ontwikkeld om de veiligheidsrisico's van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk te maken. Nog voor de daadwerkelijke bouw begint, worden de mogelijke risico's in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld. De Veiligheid Effect Rapportage richt zich op criminaliteit en (sociale) onveiligheid, maar ook op externe veiligheid, rampbestrijding en beheersbaarheid van crisissituaties in het gebied.
 

Voordelen toepassing van Veiligheid Effect Rapportage

  • Draagvlak voor risicogevoelige plannen.
  • Beheerproblemen (= extra kosten) worden, voorafgaand aan een project, beperkt.
  • De duurzaamheid en de economische waarde van een project worden verhoogd.
  • De integrale aanpak dient de belangen van alle betrokken partijen, maar ook die van het veiligheidsvraagstuk als geheel.
  • Repressieve middelen worden gericht ingezet.
  • Achteraf kan worden aangetoond dat zorgvuldig met het veiligheidsvraagstuk is omgegaan.

Veiligheid Effect Rapportage op samenwerking gericht

Als instrument richt de Veiligheid Effect Rapportage zich op het samenwerkingsproces. De werking berust op het voeren van een gestructureerde veiligheidsdialoog tussen de publieke en private partijen die betrokken zijn bij het project. Daarmee wordt veiligheid tijdig onderdeel van de besluitvormingsprocessen bij bouw- en ruimtelijke plannen. De VER is een flexibel. De betrokken partijen bepalen zelf hoe aan een VER inhoud wordt gegeven en wel ambitieniveau wordt nagestreefd.
  

Praktische toepassing van Veiligheid Effect Rapportage

Hutter Security Risk Management begeleidt de VER, waarbij in de inhoudelijke analyses gebruik gemaakt wordt van CPTED principes. Neem contact op en wij sturen u de brochure met aanpak toe.
 
Meer weten? Neem contact op

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opdrachtgevers

Wij hebben ervaring met de volgende organisaties, met ieder een eigen type inrichting, gebruik en risicoprofiel:
Wij werken in het hele land en volgen ook onze opdrachtgever bij haar bedrijfsactiviteiten en vestigingen in het buitenland. In Nederland zijn opdrachtgevers onder meer gevestigd in:
Wij opereren in verschillende rollen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilige campus

Wij hanteren verschillende aanpakken om met de inrichting en beheer van de (semi) openbare ruimte de veiligheid en de beleving van die veiligheid te vergroten:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beveiliging advies

Wij ondersteunen bedrijven en (overheids)diensten met het definieren en implementeren van een integraal beveiligingbeleid. Daarbij komen aanpakken voor als:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedrijf continuiteit

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het implementeren van een managementaanpak op security en continuiteit. Hierop bestaan enkele (inter)nationale aanpakken. De verschillen tussen deze aanpakken hebben te maken met de scope (security, continuiteitmanagement of beide) en de aanpakken staan bekend onder namen als: